Ostatnia aktualizacja 17.10.2017
SWDE i GML
Data:
Na skróty
Narzędzia związane z formatami SWDE i GML
Program ZSIN-Kontrole
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow
  Plik:   Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_64bity.zip
  Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_32bity.zip
  Aktualność:   2016-04-25
  Kopia:   Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_64bity.zip
  Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_32bity.zip
  Uwagi:   Program jest powszechnie dostępny ze strony GUGiK
Program ZSIN-Kontrole sprawdza pliki GML pod kątem zgodności ze schematami walidacyjnymi dla nowego modelu pojęciowego w zakresie ZSIN i EGB.
Program A-SWDE
  Strona:   archiwum
  Plik:   archiwum
  Aktualność:   archiwum, wer 2.60
  Kopia:   A-SWDE_v26.zip
  Uwagi:   Program był powszechnie dostępny ze strony GUGiK
Program A-SWDE służy do kontroli semantycznej i syntaktycznej plików SWDE. Pozwala również sprawdzenie lub/i przeprowadzenie autoryzacji plików SWDE.
Program GML AnRap umożliwia wizualną analizę raportu generowanego przez walidator Kontrole-ZSIN. Na podstawie raportu utworzonego przez walidator, pozycjonuje podgląd analizowanego pliku GML oraz pozwala na prześledzenie relacji do obiektu docelowego.
Program GML AnRap
  Strona:   http://f-c-s.pl/p_gml.html
  Plik:   GML_AnRap.zip
  Aktualność:   2016-04-12 wer 1.20
  Kopia:   GML_AnRap.zip
  Uwagi:   Program komercyjny, dostępna wersja demonstracyjna
Program O-SWDE
  Strona:   archiwum
  Plik:   archiwum
  Aktualność:   archiwum, wer 2.40
  Kopia:   O-SWDE_v24.zip
  Uwagi:   Program był powszechnie dostępny ze strony GUGiK
Program O-SWDE służy do usuwania z plików SWDE wybranych obiektów
Program Raporter
  Strona:   archiwum
  Plik:   archiwum
  Aktualność:   archiwum, wer 1.60
  Kopia:   Raporter_v16.zip
  Uwagi:   Program był powszechnie dostępny ze strony GUGiK
Program Raporter jest narzędziem zbliżonym do A-SWDE. Służy do wykrywania błędów krytycznych w plikach SWDE. Program uruchamiany jest z wiersza poleceń.
Program ZSIN-Kontrole
Program GML AnRap
Program A-SWDE
Program O-SWDE
Program Raporter
Program SWDE-Manager
  Strona:   https://swdemanagerlt.pl/
  Plik:   Nie dotyczy
  Aktualność:   2016-04-27
  Kopia:   Nie dotyczy
  Uwagi:   Program darmowy
Program SWDE-Manager jest aplikacją uruchamianą w oknie przeglądarki internetowej. Pozwala załadować pliki SWDE lub GML i wyświetlić je w postaci mapy i danych opisowych
  Strona:   http://c-swde.com/
  Plik:   Nie dotyczy
  Aktualność:   2016-04-27
  Kopia:   Nie dotyczy
  Uwagi:   Program komercyjny, dostępna wersja demonstracyjna
Program SWDE-Manager
Program C-SWDE
Program C-SWDE pozwala załadować plik SWDE i wyświetlić dane w nim zawarte w postaci mapy i danych opisowych.
Program C-SWDE
GML Factory

ZSIN - Kontrole

GML AnRap

Enterprise Architect

SWDE-Manager

C-SWDE

A-SWDE

O-SWDE

RaporterZgłoś własne narzędzie
Program Enterprise Architect
Program Enterprise Architect umożliwia edycję i przeglądanie plików EAP zawierających schematy aplikacyjne GML
Program Enterprise Architect
  Strona:   http://www.sparxsystems.com/products/index.html
  Plik:   EALite.msi
  Aktualność:   2016-05-02 wer 12.1
  Kopia:   EALite.msi
  Uwagi:   Program komercyjny, dostępna wersja Lite pozawalająca przeglądać pliki EAP
Program GML Factory
  Strona:   http://softline.geo.pl/95-nowa-aplikacja-do-kontroli-plikow-gml
  Plik:   http://softline.geo.pl/2-uncategorised/98-gml-factory2
  Aktualność:   2017-08-11, wer 2.00
  Kopia:   Nie dotyczy
  Uwagi:   Program komercyjny, dostępna wersja demonstracyjna
Aplikacja do kontroli składniowej, atrybutowej, topologicznej z wbudowaną mapą numeryczną i podglądem wszystkich obiektów kontrolowanego pliku GML.
Możliwości grupowania, filtrowania zarówno obiektów GML, jak i tabeli wyników walidacji.
Oprócz komunikatów błędów podawane są ich podstawy prawne i generowany obszerny raport z walidacji.
Analizie poddawane są raporty wynikowe z ZSIN Kontrole, a także pliki GML z obiektami baz: EGiB, RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRG, EMUiA, BDOT10k.
Kontrole uwzględniają różnice w budowach modeli podstawowych (różnych dla baz opartych na schematach aplikacyjnych poszczególnych rozporządzeń).
Program GML Factory