Ostatnia aktualizacja 17.10.2017
SWDE i GML
Data:
Aktualności
Szanowni Państwo !

Celem powstania niniejszej strony jest umożliwienie wymiany informacji z zakresu formatu SWDE oraz jego następcy w postaci GML.

SWDE jest skrótem od "Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych" i został opublikowany w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Następnie został zmodyfikowany poprzez Aneks nr 2 do Instrukcji G5.

Celem powstania standardu SWDE było zapewnienie jednolitego formatu przekazywania danych dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali pomiędzy różnymi podmiotami.

Z biegiem czasu producenci oprogramowania dodawali nowe atrybuty i obiekty do standardu tworząc tzw rozszerzone SWDE. Było to podyktowane koniecznością  przekazywania dodatkowych danych istotnych z punktu widzenia podmiotów posługujących się tym formatem, które nie były uwzględnione w Załączniku 4 czy w Aneksie 2 (np grupy rejestrowe, redakcja mapy).

W 2013 rozporządzenie zostało zmienione wprowadzając w miejsce SWDE standard GML jako nośnik danych. Jednocześnie zmienione zostały zasady zapisywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz relacji pomiędzy obiektami. Wprowadzone zostały nowe obiekty do ewidencji gruntów i budynków tworząc tzw nowy model pojęciowy.

Jednocześnie usystematyzowane zostały zasady prowadzenia mapy zasadniczej poprzez wprowadzenie BDOT500, uzbrojenia technicznego poprzez wprowadzenie GESUT oraz gromadzenia materiałów zasobu w ośrodkach poprzez PZGIK. 
Witamy
Strona w budowie