Ostatnia aktualizacja 17.10.2017
SWDE i GML
 
Data:
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/ustawy/ustawa-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne
  Plik:   Obwieszczenie-Marszalka-Sejmu-RP-w-sprawie-tekstu-jednolitego-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.pdf
  Aktualność:   2015-05-29 godz: 01:43
  Kopia:   Obwieszczenie-Marszalka-Sejmu-RP-w-sprawie-tekstu-jednolitego-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
GML - Dokumentacja
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/ustawy/ustawa-o-infrastrukturze-informacji-przestrzennej
  Plik:   Ustawa-o-IIP.pdf
  Aktualność:   2015-05-29 godz: 01:48
  Kopia:   Ustawa-o-IIP.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/ustawy/ustawa-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne
  Plik:   ustawa-z-dnia-15-maja-2015-r-o-zmianie-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.pdf
  Aktualność:   2015-06-19 godz: 00:18
  Kopia:   ustawa-z-dnia-15-maja-2015-r-o-zmianie-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/ustawy/ustawa-o-infrastrukturze-informacji-przestrzennej
  Plik:   Ustawa-z-dnia-13-lipca-2012-r.-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw-w-tym-ustawy-o-IIP.pdf
  Aktualność:   2015-05-29 godz: 01:55
  Kopia:   Ustawa-z-dnia-13-lipca-2012-r.-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw-w-tym-ustawy-o-IIP.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy o IIP
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
  Plik:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf
  Aktualność:   2015-12-14 godz 14:01:36
  Kopia:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-2-listopada-2015r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
  Plik:   BDOT-500.pdf
  Aktualność:   2015-12-03 godz 16:47
  Kopia:   BDOT-500.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-sprawie-powiatowej-bazy-gesut-i-krajowej-bazy-gesut
  Plik:   Rozporzadzenie-GESUT.pdf
  Aktualność:   2015-11-23 godz: 16:59
  Kopia:   Rozporzadzenie-GESUT.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-pazdziernika-2010r.-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-infrastruktura-informacji-przestrzennej
  Plik:   Rozporzadzenie-mSWiA-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-IIP.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   rozporzadzenie-mSWiA-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-IIP.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
  Plik:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-17-stycznia-2013-r.-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
  Plik:   Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego
  Plik:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-lipca-2014-r.-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-dokumentu-obliczenia-oplaty
  Plik:   rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-aic-z-dnia-8-lipca-2014-r.-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik
  Plik:   rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
  Plik:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
  Plik:   Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf
  Aktualność:   2015-06-08 godz 00:36
  Kopia:   Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow
  Plik:   Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_32bity.zip
  Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_64bity.zip
  Aktualność:   2016-04-25
  Kopia:   Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_32bity.zip
  Aplikacja-do-walidacji-XML-GML_64bity.zip
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
  Strona:   http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/zsin-faza-i/wytyczne-techniczne-dla-systemow-prowadzenia-egib
  Plik:   wytyczne_techniczne_dla_systemow_do_prowadzenia_EGiB.zip
  Aktualność:   2015-12-24
  Kopia:   wytyczne_techniczne_dla_systemow_do_prowadzenia_EGiB.zip
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Aplikacja do walidacji plików GML - ZSIN-Kontrole
Identyfikatory zbiorów danych systemów informatycznych
  Strona:   http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug
  Plik:   Ewidencja_ziudp.htm
  Ewidencja_ziudp.xls
  Aktualność:   2016-05-02
  Kopia:   Ewidencja_ziudp.xls
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych
Schematy aplikacyjne EAP i XSD
Rodzaj / kopia Podstawa i strona Aktualność
EGB-RCIWN Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2016-01-04 godz 12:01
BDOT_500 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 2016-01-04 godz 11:51
GESUT Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT 2016-01-04 godz 11:45
OSNOWY Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 2015-06-01 godz: 03:25
EMUIA Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 2015-10-16 godz 14:47
PRG Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 2015-06-01 godz 03:25
ZSIN Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 2015-06-01 godz 03:25
PZGiK Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Brak schematu
  Uwagi:   Przepisy aktualnie ulegają częstej zmianie, zawsze proszę korzystać ze stron źródłowych